Re-Attach

Als praten niet (meer) helpt…of te belastend is…..

Als mensen uit balans raken en psychische klachten ontwikkelen lijkt het vaak alsof de problemen alleen maar erger worden. Angsten, depressieve gevoelens en  prikkelbaarheid nemen toe. Het kan ook voelen alsof uw lontje steeds korter wordt, u het overzicht verliest of  het gevoel heeft dat u het leven zwaar voor u is.

Wat doet ReAttach

Door negatieve ervaringen in het verleden kan de gezonde aanleg van het informatiesysteem in de hersenen verstoord worden. Een ReAttach behandeling richt zich op het verbeteren van het verwerken van de informatie, emoties en gebeurtenissen. De kortdurende interventies helpen je om uit je negatieve spiraal te komen. Op die manier ontspanning, overzicht en een nieuw perspectief voor groei. Het activeert ook weer het leerproces. ReAttach is breed in te zetten zowel bij volwassenen als kinderen, bv bij angstklachten, een negatief zelfbeeld, verliesverwerking en bij mentale overbelasting.

Het grote voordeel dat er geen herbeleving van nare ervaringen plaatsvindt. Je hoeft hier dus ook niet over te praten.

Informatieverwerking

Wanneer er te veel prikkels binnenkomen die niet adequaat verwerkt kunnen worden, blijven deze actief in het kortetermijngeheugen. Hierdoor raakt het kortetermijngeheugen overbelast en reageert vanuit overleving op nieuwe prikkels. Informatie vanuit het langetermijngeheugen komt niet adequaat naar het kortetermijngeheugen en andersom is er een verstoord proces van het kortetermijngeheugen naar het langetermijngeheugen. Door ReAttach komt het proces van gezonde informatieverwerking weer op gang. Hierdoor ontstaat er rust en ruimte in het kortetermijngeheugen. De binnenkomende prikkels en triggers kunnen dan beter worden gereguleerd.

Voor welke klachten geschikt?

  * Overprikkeling, stress na een nare gebeurtenis
        * Negatieve patronen waar je in verstrikt bent geraakt
        * Acceptatieklachten
        * Burn-out
        * Angstklachten
        * Somatische klachten
        * Trauma
        * Identiteitsproblemen
        * Leerproblemen

ReAttach voor kinderen

ReAttach  voor Kinderen en Jeugdigen is een gezinsinterventie. Ouders worden betrokken en de therapie wordt qua vorm en inhoud aangepast op de ontwikkelingsleeftijd. De behandeling is speels en laagdrempelig en ze hoeven niet te praten.

De behandeling

Een behandeling is veilig speels en kortdurend. De therapeut trommelt licht ritmisch met de vingers op op beide handen van de cliënt. Hierdoor wordt de sensorische integratie gestimuleerd en het oxytocine gehalte verhoogd, tegelijkertijd krijgt de cliënt denkopdrachten. Door deze combi komt het juiste infoverwerking in de hersenen weer op gang. Tijdens de behandeling hoef je niet te praten, er is geen sprake van herbeleving. De behandeling wordt als niet belastend ervaren. Gemiddeld zijn er 5 sessies nodig over een periode 3 maanden. Om het proces te waarborgen wordt er gebruikt gemaakt van een voor en nameting. Bij de 1e behandeling wordt een vragenlijst ingevuld om de klachten in beeld te brengen. Een sessie duurt maximaal 60 minuten.

Wil je meer informatie?

Kijk dan ook op de website van www.reattach.nl en lees meer over het werk en initiatiefg van Paula Weerkamp-Bartholomeus