Informatie

Kosten:
Hypnotherapie, Integrale psychosociale therapie, ReAttach en Brainspotting
Kinderen:
De kosten voor Kindertherapie zijn € 60,- per sessie. Duur sessie maximaal 60 minuten.

Volwassenen:
De kosten voor een sessie voor volwassenen bedragen m.i.v. 01-01-2024 € 90,- per sessie. Duur sessie 75-90 minuten.
De tarieven gelden ook voor het intakegesprek.    

Lichamelijke therapieën:  per 01-01-2024
Dorntherapie € 65,- per sessie
Guasha-therapie € 65,- per sessie 
ChiWit massage € 65,- per sessie (niet vergoed)
Guasha gezichtsmassage € 65,- (niet vergoed)

Alleenstaande lichamelijke therapie wordt niet vergoed vanuit de zorgverzekering, wel als ze onderdeel uitmaken van psychische (-hypnotherapie-) therapie.

Consulten en behandelingen worden contant afgerekend of betaling binnen 14 dagen. 


Verdere informatie

KVK: 53189361
BTW: NL001199025B98

AGB zorgverlener: aanwezig in praktijk
AGB praktijknummer: aanwezig in praktijk
lid van: RBCZ en VBAG

Ik ben aangesloten bij de VBAG, Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen en sta ingeschreven in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg (RBNG).

Dit houdt in dat ik als Registertherapeut BNG aan kwaliteitsvoorwaarden voldoe en dat de consultkosten - afhankelijk van welke zorgverzekering - wel of niet gedeeltelijk vergoed worden, afhankelijk van hoe je aanvullend verzekerd bent. Voor vergoedingen kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar, mijn consulten vallen onder alternatieve zorg- natuurgeneeskundig consult. Hiervoor geldt niet het eigen risico.

WKKGZ (Wet Kwaliteit klachten geschillen in de Zorg)
Klachtenregeling: Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken.
Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht hiervan op de hoogte te worden gesteld. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.
Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie Zorggeschil.
Voor meer info kijk je op de website van mijn beroepsvereniging:  https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/


Informatie over privacy en algemene voorwaarden vind u hier

Links

www.hypnos.nl
allehypnotherapeuten.nl
allerelatietherapeuten.nl
www.dorninstituut.nl
therapeutenvinden.datzitzo.nl
www.guasha-opleidingen.nl
www.balanssteen.nl
www.reattach.nl
allerelatietherapeuten.nl